Stress och utmattningssyndrom

 

Det är viktigt att vara vaksam på kroppens signaler, inte minst när det handlar om stresshantering och ångest. Risken med långvarig och kronisk stress är att den med tiden kan leda till att du blir utbränd, så kallat utmattningssyndrom.

 

Vad beror utmattningssyndrom på?

Inre stress och ångest är ofta kopplat till din arbetssituation. Många upplever stress på jobbet, inte minst egenföretagare. Det kan handla om en rad olika saker, men i grunden ligger oftast en hög arbetsbelastning utan möjlighet till återhämtning. 

Men det finns även andra faktorer som kan vara orsak till svår stress. Till exempel mobbing eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Även påfrestningar i privatlivet kan göra dig utmattad. Det kan handla om en uppslitande separation, ett dödsfall, arbetslöshet eller ekonomiska bekymmer.

När vi är stressade reagerar vi på olika sätt. Många blir lättirriterade, oroliga och nedstämda, glömmer saker och får svårt att koncentrera sig. Men långvarig stress får även symtom och konsekvenser som yttrar sig fysiskt.

 

7 fysiska symtom vid stress och ångest

Huvudvärk och migrän

Återkommande och oförklarlig huvudvärk är ett vanligt utmattningssymtom vid stress och ångest. 

Trötthet och sömnproblem

Du får svårt att somna på kvällen och du kan vakna flera gånger under natten. Du känner dig orkeslös och upplever en trötthet som inte går att vila bort.

Värk i muskler och leder

När vi känner oss oroliga ökar spänningen i nacken, ryggen och benen. Spänningar som kan leda till muskelvärk. Trycket i musklerna kan också påverka nerverna med domningar och känselbortfall som följd.

Yrsel

Spänningar i nacken kan orsaka yrsel. Eftersom hjärnan får svårt att tolka signalerna från musklerna i nacken. Spänningar i käken, nacken, ryggen och hörselbanorna kan även orsaka tinnitus.

Magproblem

Matsmältningen fungerar sämre när du är stressad. Du får problem med magen och lider av illamående och förstoppning. Du får också sämre aptit vilket kan leda till IBS-liknande symtom som till exempel, diarré, svullen mage och magkatarr.

Försämrat immunförsvar

Kroppen fokuserar på annat vilket gör att ditt immunförsvar försvagas. Du har lättare att bli sjuk eller få långvariga infektioner.

Kallsvettningar

Vid hög stress får du ett adrenalinpåslag och kroppens överlevnadsinstinkter slår till. Vi svettas och huden blir hal och kallsvettig. 

Utbränd eller deprimerad?

Många använder fortfarande begreppet utbrändhet för att beskriva det tillstånd som man kan hamna i efter en efter lång period av negativ stress. Den korrekta medicinska termen är dock utmattningssyndrom.

Det är vanligt att även drabbas av depression när man lider av utmattningssyndrom. Det kallas för utmattningsdepression. Men det går att drabbas av utmattningssyndrom utan att samtidigt vara deprimerad.

Även om många väntar för länge, är det bra att så tidigt som möjligt söka hjälp om du har stressrelaterade problem. Då är det enklare att lösa problemen och du kan undvika att bli allvarligt sjuk. Kontakta din vårdcentral eller din företagshälsovård om du tror att du lider av utmattningssyndrom eller utmattningsdepression.

Hur hanterar man stress och utmattningssyndrom?

För att undvika att du blir sjuk av stress är det viktigt att lära sig att känna igen vilka tecken som finns – och att hålla koll på sina stressnivåer. Återhämtning och sömn är båda viktiga faktorer för att klara av att hantera stress på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda inte får psykiska eller fysiska besvär av att arbeta.

Men vid allvarliga och extremt stressfulla situationer räcker det inte bara med att vila och att återhämta sig. Det kan handla om psykisk stress vid en plötslig arbetslöshet, en separation, ekonomisk kris eller om en nära anhörig går bort. 

För att komma vidare och ta sig ur en sådan situation kan du behöva ta hjälp av familj och vänner. Ibland kan det även behövas professionell hjälp utifrån.

 

Behandling av utmattningssyndrom

Det finns alltså en rad olika typer av stress. Vilken behandling som lämpar sig för just dig beror på dina besvär och din situation. Oftast blir du undersökt av en läkare som tar prover och bestämmer hur behandlingen ska gå till. Om du vet vad som orsakat din utmattning är det förstås bra att förändra de sakerna som du kan påverka. Ofta behövs det flera olika typer av förändringar och behandlingar för att bota stress och ångest. Nedan följer några vanliga typer av behandling vid långvarig stress och utmattningssyndrom.

Utbildning och rådgivning

Ofta behöver du lära dig metoder och övningar för stresshantering. Det är också viktigt att försöka förändra din livsstil och läsa på om hur långvarig stress påverkar din kropp. Inte minst för att du ska slippa bli sjuk igen. 

Läkemedel

Ibland behövs det läkemedel för att få bukt med sin utmattningsproblematik. Till exempel om du lider av sömnsvårigheter eller depression. 

Psykoterapi

Samtal med kurator eller arbetsterapeut för att gemensamt komma åt de bakomliggande problemen.

Fysioterapi

Vid utmattning och depression är det viktigt att hitta olika sätt arbeta med kroppen, istället för att bara ligga still.

Fysiska symtom vid stress & ångest

  • Huvudvärk och migrän
  • Trötthet och sömnproblem
  • Värk i muskler och leder
  • Yrsel
  • Magproblem
  • Försämrat immunförsvar
  • Kallsvettningar

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

Artiklar

Social distansering kan leda till ett ökat beroende

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

Drogberoende och olika typer av behandling

Att vara medberoende - symptom och behandling

Läkemedelsberoende och tablettmissbruk ökar

Vad är Sober October? (Prova en alkoholfri månad)

Stress och utmattningssyndrom

Högpresterande egenföretagare löper större risk för alkoholberoende