Högpresterande och egenföretagare löper större risk att fastna i alkoholberoende

 

Alkoholproblem finns överallt i samhället, inom alla yrkesgrupper och samhällsskikt. Men långt ifrån alla alkoholister blir a-lagare på parkbänken. Många alkoholberoende är i själva verket högpresterande chefer och personer som driver egna företag.

Carina Bjurgard (tidigare platschef och föreståndare på The Drawing Room) berättar att de allra flesta som kommer hit är just chefer, ledare och egenföretagare – men även akademiker, professorer och människor med kreativa yrken.

– Många högpresterande alkoholister använder alkoholen som en flykt, från trycket att man måste leverera. Det fungerar ju i ett kortare perspektiv. Men till slut sätter det sina spår i kroppen och många blir beroende, säger Carina Bjurgard.

Tuffa krav och avsaknad av kontroll

Och just egenföretagare ligger i riskzonen. Leif Öjesjö, docent och forskare vid Karolinska Institutet, har skrivit flera arbeten i ämnet ”Alkoholproblem och arbetsliv”. Bland annat om hur egenföretagare använder alkohol för att orka med i ett hårt arbetstempo, men även att stigande krav på en ökad lönsamhet bidrog till att använda alkohol för att kunna koppla av och fly verkligheten en stund.

Ytterligare en av riskfaktorerna som Leif Öjesjö tar upp är avsaknad av kontroll från överordnade, vilket skulle möjliggöra ett missbruk och göra det lättare för individen att dölja sitt beteende.

– Våra klienter är ofta sina egna chefer som kan välja själva när de går till jobbet. Då brukar det vara familjen som reagerar istället för arbetsgivaren. Ofta tar det väldigt lång tid innan du söker hjälp själv. Det kan vara beteenden som har pågått i 5-10 år, säger Carina Bjurgard.

Våra klienter är ofta sina egna chefer som kan välja själva när de går till jobbet. Då brukar det vara familjen som reagerar istället för arbetsgivaren. Ofta tar det väldigt lång tid innan du söker hjälp själv. Det kan vara beteenden som har pågått i 5-10 år.

Majoriteten av de som söker sig till The Drawing Room är beroende av alkohol, men en del har även ett missbruk av droger som till exempel kokain. Droger som till en början var kopplat till fest men som blivit ett destruktivt beroende.

– Det är ju väldigt olika hur alkoholproblemen börjar för människor. Men en gemensam nämnare är att många av de som kommer till oss inte har bra strategier för att hantera varken stress eller oro. Många egenföretagare kan inte vara sjuka eller ha semester. Många är i tjänst dygnet runt och då kan alkoholen vara ett sätt att koppla av och komma ner i varv, säger Carina Bjurgard.

 

Stress och oro bakom mångas alkoholproblem

Eftersom just stress och oro är bakomliggande faktorer till alkoholproblem ingår det så kallad Mediyoga i behandlingen på The Drawing Room. Det är en medicinsk yoga som är väldigt lugn och handlar om träna upp sitt inre fokus för att bättre kunna känna av och förstå sina behov samt hitta lugnet. Dessutom får alla tillgång till en personlig tränare.

– Stress är en stor bov, det går till och med att se förändringar i hjärnan som kan påverka minnet och koncentrations förmågan om du är stressad i långa perioder. Träning hjälper mot stress och höga kortisolnivåer vilket även gör att du sover bättre. Men alla våra klienter tränar inte varje dag, man kommer långt med att gå promenader.

 

Behandling anpassad för företagare

Många svenska behandlingshem kan upplevas som lite Likformiga och stränga. Schemat ser likadant ut varje dag och klienterna får inte röra sig hur som helst.

På The Drawing Room ser det annorlunda ut. Vi har ett öppnare schema framför allt på kvällstid, där man har möjligheten att påverka innehållet själv tillsammans med de andra som är hos oss.

– På en del behandlingshem får du inte jobba. Men vi tar emot många egna företagare, människor som kanske måste åka iväg en dag för viktiga möten. Då är det viktigt att du får den möjligheten.

Samtidigt poängterar Carina Bjurgard att det är vanligt med flyktbeteenden hos människor med ett alkoholberoende – och att en del av hennes jobb handlar om att hjälpa människor att se beteenden de kanske inte kan se själva.

– De flesta som kommer till oss behöver och vill sluta dricka alkohol – men vi kräver inte det. Det är upp till var och en. Hos oss får du lugn och ro att fundera i 28 dagar. Vad behöver du göra för förändringar i ditt liv? Hur har det sett ut bakåt och varför blev det så här?

De flesta som kommer till oss behöver och vill sluta dricka alkohol – men vi kräver inte det. Det är upp till var och en. Hos oss får du lugn och ro att fundera i 28 dagar. Vad behöver du göra för förändringar i ditt liv? Hur har det sett ut bakåt och varför blev det så här?

Privat miljö med stor integritet

Eftersom många som kommer till the Drawing Room kan ha ledande positioner i sitt yrkesliv så läggs en stor vikt vid att hålla behandlingen privat. Ingen ska behöva veta att du har sökt hjälp för dina problem.

– Vi är få människor som jobbar här och vi har bara 9 platser. Och huset ligger naturligt avskilt, men ändå nära till E4:an. Om du är en offentlig person kan det vara skönt att veta att vi håller din integritet väldigt högt. Vi har haft en rad kända personer hos oss, vars problem aldrig har blivit offentliga.

 

Det är en styrka att söka hjälp, vill du veta mer?

Den största tröskeln är oftast att söka hjälp, hur går man tillväga? Kontakta vår specialiserade personal med lång erfarenhet av alkoholproblem hos högpresterande och egenföretagare. Kostnadsfri rådgivning, ring 011-540 70.

Kontakta oss så ger vi dig råd hur du kan gå tillväga

 

Externa länkar

Risker med ledande position i arbetslivet

  • Långa perioder med hårt arbetstempo
  • Höga krav på lönsamheten
  • Avsaknad av kontroll från överordnad

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

Dricker du för mycket?

  • Hur ofta dricker du, hur många glas i veckan?
  • Dricker du mer idag än för några månader sedan?
  • Dricker du mer än vad du har tänkt dig?
  • Känner du ett behov av att ta vita månader?
  • Känner du att du behöver alkohol?

Artiklar

Social distansering kan leda till ett ökat beroende

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

Drogberoende och olika typer av behandling

Att vara medberoende - symptom och behandling

Spelberoende och spelmissbruk

Läkemedelsberoende och tablettmissbruk ökar

Vad är Sober October? (Prova en alkoholfri månad)

Stress och utmattningssyndrom

10 tecken på alkoholmissbruk (och riskbruk)

Högpresterande egenföretagare löper större risk för alkoholberoende