Att vara medberoende – symptom och behandling

 

Att leva nära någon med ett beroende kan vara väldigt jobbigt. Däremot är det inte alla anhöriga som blir medberoende. På den här sidan tänkte vi förklara vad medberoende är – och vilka symtom och behandlingar som finns.

Vad är medberoende?

Människor som lever nära en alkoholist eller en missbrukare riskerar att utveckla medberoende. Ett beteendemönster som innebär att du anpassar din personlighet och ditt beteende efter den som är beroende – i hopp om att kunna hjälpa.

Ofta åsidosätter den som är medberoende sina egna känslor och tar överdrivet ansvar för att få någon att ändra sitt beteende. I grunden ligger ofta negativa självkänslor och en rädsla för att bli avvisad. Genom att göra sig själv behövd försöker personen visa att den duger. Medberoende leder ofta till psykisk ohälsa i form av depression, utbrändhet och ångest.

En person som är medberoende är vanligtvis helt uppslukad av att ta hand om, kontrollera och ta ansvar för den beroende. Ofta utvecklas medberoendet redan i barndomen. Genom att växa upp nära någon med ett beroende eller med psykisk ohälsa.

Även om många blir medberoende redan som små går det att utveckla beteendet senare i livet. Ofta tar sig beteendet uttryck i alla personens relationer – även på arbetsplatsen eller i kompisgänget.

Hamnar ofta i destruktiva förhållanden

En person som är medberoende trivs bättre med att ge än att få. Det kan handla om allt ifrån hjälp till komplimanger och beröm. Därför attraheras medberoende ofta av människor som behöver hjälp.

Tyvärr är det ganska vanligt att den medberoende skaffar sig relationer till människor med en destruktiv livsstil. Att leva i en sådan relation kan i sin tur leda till att den medberoende isolerar sig och tappar kontakten med sitt sociala liv.

11 vanliga symptom på medberoende

Ett stort problem är att många som är medberoende inte vet om detta själva. Men att vara medberoende är ett beteende med flera olika symptom. Se hur många av de vanligaste symptomen som stämmer in på dig, eller på någon du känner.

 • Du vill gärna kontrollera någons missbruk
 • Du upplever tomhetskänslor när du inte har någon att sköta om
 • Du har en negativ självbild och låg självkänsla
 • Du sätter ofta andras intressen före dina egna
 • Du ser sällan (eller aldrig) till dina egna behov
 • Du anpassar dig ständigt efter andras humör och vilja
 • Du engagerar dig lite väl mycket i andra och deras problem
 • Du är väldigt trogen och empatisk
 • Du har svårt att säga nej och sätta gränser
 • Du dras till destruktiva personer och har svårt att ta dig ur destruktiva relationer
 • Du har svårt med intimitet och att prata om känslor och behov

Eller ta vårt medberoendetest här.

Att vara anhörig betyder inte automatiskt att du är medberoende

Med det är inte bara familj och nära släktingar som räknas som anhöriga. Det kan också handla om en nära vän eller arbetskamrat. Som anhörig påverkas du av de omständigheter som uppstår kring den som har beroendeproblem.

Det är inte ovanligt att anhöriga blir indragna i ett destruktivt förhållande där beroendet tar över relationen. Många anhöriga riskerar då att utveckla olika beteenden som påminner om ett medberoende. Det kan till exempel handla om självtvivel och svårigheter med att sätta tydliga gränser.

Vuxna barn till personer med ett beroende

Barn som växer upp under trassliga förhållanden (präglade av alkohol, droger eller psykisk ohälsa) utvecklar olika överlevnadsstrategier. Beteenden som ofta följer med upp i vuxen ålder. Starka rädslor för att bli lämnad eller rädslor för nära och intima relationer är mycket vanligt. Dessa rädslor och överlevnadsstrategier behöver däremot inte betyda att du är medberoende.

Bli fri från ett medberoende – träffa andra i samma situation

Det går att ta sig ur ett medberoende – men det krävs en del arbete eftersom det ofta är ett väldigt inarbetat beteende. Ett bra första steg att ta tag i problemen kan vara att ta hjälp utifrån. Det kan till exempel handla om anhörigstöd eller ett medberoendeprogram.

Genom att träffa andra som befinner sig i liknande situation går det ofta att komma fram till en del insikter om sitt beteende. Det kan också vara befriande att dela med sig av sina erfarenheter och inse att du inte är ensam om dina problem.

Behöver du, eller någon du känner hjälp? Kontakta oss gärna.

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

Artiklar

Social distansering kan leda till ett ökat beroende

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

Drogberoende och olika typer av behandling

Att vara medberoende - symptom och behandling

Läkemedelsberoende och tablettmissbruk ökar

Vad är Sober October? (Prova en alkoholfri månad)

Stress och utmattningssyndrom

Högpresterande egenföretagare löper större risk för alkoholberoende