Social distansering kan leda till ett ökat beroende

Vad händer med oss när vi jobbar hemifrån och distanserar oss? Och vilka blir effekterna? En sak vi har lärt oss från tidigare kriser är att många utvecklar ett beroende under oroliga tider.

Idag händer det mycket i samhället. Människor blir permitterade, förlorar sina arbeten eller jobbar hemifrån. Samtidigt känner många en känsla av ensamhet eller instängdhet tillsammans med sin familj vilket gör att situationen blir ansträngd.

Psykisk ohälsa och beroende utvecklas under distansering

Många av oss är oroliga för konsekvenserna av covid-19 – både för egen del och sina nära och kära. Men en sak som är säker är att coronapandemin kommer att få stora konsekvenser långt framöver. Både gällande beroendesjukdomar och psykisk ohälsa.

Därför har forskare på Stockholms universitet beslutat sig för att forska på coronapandemins effekter och beroendeproblematik. Enligt forskarna känner sig många stressade eller nedstämda av isoleringen, vilket kan leda till en ökad risk för beroendeproblem. Syftet med studien är att kunna utforma bättre stöd- och behandlingsalternativ.

En effekt av isoleringen är att beroendet blir enklare att dölja. De personer som redan har utvecklat ett beroende hittar en frizon i hemarbete och resonemanget; ”Syns inte flaskan, så finns den inte.” är vanligt.

Men även de som i vanliga fall dricker måttligt riskerar att utveckla ett beroende. Även de som redan har genomgått en rehabilitering har lättare att ta ett återfall om oron eskalerar.

Alkohol, droger, läkemedel och spel ger snabba kickar och tar bort ångest för en kort stund. Den formen av självmedicinering fungerar under en kort tid, men blir snart ett större och allvarligare problem.

Det allra viktigaste är att upprätthålla dina sociala nätverk. Börjar du känna dig ensam och övergiven så är det en tydlig signal att vända trenden. Ett bra sätt att hjälpa dig själv är att hjälpa andra. Här är 9 tips på att vända en negativ trend.

9 tips för att vända en negativ trend

  • Ring vänner och dina släktingar.
  • Ta promenader i parken med en god vän (med distans enligt folkhälsomyndigheten direktiv).
  • Gå på möten som följer folkhälsomyndighetens direktiv
  • Handla åt en granne eller en vän.
  • Ring ett samtal på Skype eller Messenger.
  • Känner du dig orolig? Våga be om hjälp.
  • Försök ha fasta arbetstider – t.ex. 8-16.30.
  • Ordna frukostmöten med arbetskamrater via internetverktyg.
  • Var tillgänglig för dina kollegor under hela arbetstiden.

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

HÖR AV DIG TILL OSS!
SPECIALISERAD PERSONAL INOM MISSBRUK OCH BEROENDE.
RING 011-540 70

Artiklar

Social distansering kan leda till ett ökat beroende

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

Drogberoende och olika typer av behandling

Att vara medberoende - symptom och behandling

Läkemedelsberoende och tablettmissbruk ökar

Vad är Sober October? (Prova en alkoholfri månad)

Stress och utmattningssyndrom

Högpresterande egenföretagare löper större risk för alkoholberoende