BEHANDLING DROGMISSBRUK

 

Vistelsen på The Drawing Room pågår i 28 dagar. En tid som har visat sig rimlig utifrån det fokus som behövs och den tid man har att investera. Behandlingen sker i en mindre grupp med max 8 klienter åt gången. Upplägget är anpassat för att varje klient ska få en individuellt anpassad behandlingsresa samt kunna använda sin tid så effektivt som möjligt. Behandlingen är en mix av en gemensam kunskapsinhämtning i grupp och en individuellt anpassad handlingsplan.

 

Hur ser behandlingen ut?

Behandlingen för spelberoende är delvis integrerad i behandlingen för alkohol-drogberoende. Den stora skillnaden är att det individuella upplägget är fokuserat på spel och dess konsekvenser och lösningar. Spelberoendeprogrammet hos oss är upplagt så att man fokuserar på drivkrafterna och tankefällorna förknippade med spel – förutom det fördjupade anhörigperspektivet som vi vet är extra viktigt i återhämtningsprocessen från spelberoende. Alla metoder som används för att bearbeta problemet och hitta lösningar är evidensbaserade och väl förankrade i forskningen.

Varje moment i behandlingen på The Drawing Room leds av utbildade specialister inom sitt område. Dagarna ägnas åt föreläsningar, ett enskilt behandlingsprogram som du har ett nära stöd i samt hälsorelaterade aktiviteter som mediyoga och pass med en personlig tränare. Allt vi gör bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa. Allt för att du ska kunna återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.

 

Efterbehandling

Under vistelsens slutfas lägger vi tillsammans en plan för hur förändringen på bästa sätt ska fortsätta.  Den vidare kontakten efter vistelsen hos oss skräddarsyr vi genom en kombination av en digital lösning samt en personlig kontakt. Vanligtvis är den individuella behandlingsprocessen över 1 år från att man anländer The Drawing Room.  Vi följer dina behov mer än att du ska behöva anpassa dig till ett fast upplägg av oss.

 

Hur kommer jag till er?

Kontakta oss för att boka en utredning och bedömning som görs på The Drawing eller någon av våra enheter runtom i Sverige. Bedömningen är baserad på etablerade självskattningar kombinerat med en intervju. Underlaget används sedan för att kunna sätta en strukturerad och behovsanpassad behandlingsplan. Via bedömningsunderlaget kan vi tillsammans reda ut problemnivån kring beroendet samt eventuell psykisk ohälsa i form av till exempel ångest och depression.

Efter en bedömning och överenskommelse bokas en dag in där behandlingspersonal samt läkare

 

TILLBAKA TILL BEHANDLING

 

ÖVRIGA LÄNKAR

  • Pågår i 28 dagar
  • Max 8 klienter per grupp
  • Behovsanpassad behandling
  • Digital efterbehandling
  • PT & mediyoga
  • Bryta destruktiva mönster och skapa nya rutiner

FRI RÅDGIVNING, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING, RING 011-540 70