BEHANDLING DROGBEROENDE

 

Vår behandling av drogberoende fokuserar på vilken funktion drogen fyller för varje individ samt den livsstil som uppstått. Vi hanterar även den sena abstinensen för att tillfrisknande från ett drogmissbruk ska kunna ske.

Vi tillhandahåller även privat avgiftning om så behövs i vacker lantlig miljö.

HUR SER BEHANDLINGEN UT?

Behandlingen för drogberoende är delvis integrerad i de övriga behandlingarna på The Drawing Room. Däremot behöver själva drogberoendet hanteras som en egen problematik i behandlingen. Detta för att det vid sidan av alla likheter finns klara skillnader mellan olika beroendeproblem.

Varje moment i behandlingen på The Drawing Room leds av utbildade specialister inom sitt område. Alla metoder som används för att bearbeta problem och hitta lösningar är evidensbaserade och väl förankrade i forskningen.

Behandlingen bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa. Allt för att du ska kunna återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden. Dagarna ägnas åt föreläsningar, ett enskilt behandlingsprogram med nära stöd, samt hälsorelaterade aktiviteter som mediyoga och pass med en personlig tränare.

EFTERBEHANDLING

Under vistelsens slutfas lägger vi tillsammans en plan för hur förändringen på bästa sätt ska fortsätta. Den vidare kontakten efter vistelsen skräddarsys genom en digital lösning samt en personlig kontakt. Vi följer dina behov mer än att du ska behöva anpassa dig till ett fast upplägg av oss. Vanligtvis är den individuella behandlingsprocessen över 1 år från att du anländer till The Drawing Room.

HUR KOMMER JAG TILL ER?

Kontakta oss för att boka en utredning och bedömning som görs på The Drawing Room eller på någon av våra enheter runtom i Sverige. Bedömningen är baserad på etablerade självskattningar kombinerat med en intervju. Underlaget används sedan för att kunna sätta en strukturerad och behovsanpassad behandlingsplan.

Via bedömningsunderlaget kan vi tillsammans reda ut problemnivån kring drogberoendet samt eventuell psykisk ohälsa i form av till exempel ångest och depression. Efter en bedömning och överenskommelse bokas en dag in där behandlingspersonal samt läkare tar emot dig för att säkerställa den bästa starten på din behandling.

ÖVRIGA LÄNKAR

  • Pågår i 28 dagar
  • Max 9 klienter per grupp
  • Behovsanpassad behandling
  • Digital efterbehandling
  • Mediyoga
  • Bryta destruktiva mönster och skapa nya rutiner

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70