Vi erbjuder behandling av missbruk och
beroende inom alkohol, droger och spel

FRI RÅDGIVNING, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING, RING 011-540 70

Om vår behandling

Din vistelse på The Drawing Room pågår i 28 dagar. En tid som har visat sig rimlig utifrån det fokus du bäst kan investera på problemet. I behandlingen går du tillsammans med max 8 klienter åt gången. Upplägget är anpassat för att du ska kunna använda din tid så effektivt som möjligt och för att grupptillhörigheten ska kunna bibehållas på bästa tänkbara sätt när du återvänder hem.

  • Nyckelpositioner i arbetslivet
  • Egenföretagare
  • Behovsanpassat
  • Hög integritet
  • Individuell behandlingsplan

Behandlingar

Alla beroenden har saker gemensamt, till exempel hur hjärnan och beteenden förändras över tid. Dock har de enskilda problem på sitt sätt och behandlas därefter. Alkoholberoende kan variera i allvarlighetsgrad och är komplicerat på grund av att det ofta får fortgå för länge innan det kommer upp till ytan. Drogberoende utmärker sig genom att det ofta är illegalt och att det innebär abstinensbesvär över lång tid. Spelberoende skapar sina unika tankefällor och innebär ofta långvariga ekonomiska konsekvenser.

ALKOHOLMISSBRUK

Alla är inte allvarligt alkoholberoende och det finns olika typer av drickande. Tillsammans hittar vi din nivå av problematik och hur din behandling ska se ut.

Behandla alkoholmissbruk

DROGMISSBRUK

Vad har drogerna fyllt för funktion? Hur kan jag hantera mina sociala sammanhang utan att livet blir tråkigt? Detta är det centrala i din behandlingsplan.

Behandla drogmissbruk

SPELBEROENDE

Spelberoendets påverkan på hjärnan liknar den vid andra beroenden och kan därför behandlas på liknande sätt. Med vår hjälp ska du sluta jaga förlusten och möta verkligheten.

Behandla spelberoende

Hur kommer jag till er?

Kontakta oss för ett möte där vi tillsammans ser över din situation och förutsättningar samt problemnivå. Efter mötet skapar vi en behandlingsplan just efter dig och dina behov. Efter överenskommelse bokas en dag in där behandlingspersonal och läkare tar emot dig för att säkerställa dina behov på bästa sätt.

Kontakta oss så ger vi dig råd hur du kan gå tillväga

FINANSIERING

Du kan finansiera din behandling via din arbetsgivare, genom vissa försäkringar eller en privat finansiering.

Är du orolig över din konsumtion?

Dricker eller använder du för mycket droger? Med vårt test kan vi ge dig en indikation över hur din konsumtion ser ut.