BEHANDLING SPELBEROENDE

 

Vistelsen på The Drawing Room pågår i 28 dagar. En tid som har visat sig rimlig utifrån det fokus som behövs och den tid man har att investera. Behandlingen sker i en mindre grupp med max 8 klienter åt gången. Upplägget är anpassat för att varje klient ska få en individuellt anpassad behandlingsresa samt kunna använda sin tid så effektivt som möjligt. Behandlingen är en mix av en gemensam kunskapsinhämtning i grupp och en individuellt anpassad handlingsplan.

 

Hur ser behandlingen ut?

Behandlingen för drogberoende är delvis integrerad i den resterande behandlingen på The Drawing Room. Drogberoende behöver hanteras som en egen problematik i behandlingen. Detta för att det vid sidan av alla likheter finns klara skillnader mellan de olika beroendeproblemen. Vår behandling av drogberoende fokuserar på den funktion drogen fyller för varje individ samt den livsstil som uppstått. Även den sena abstinensen och hur den kan hanteras behöver fokus för att tillfrisknande från drogberoende ska kunna ske. Alla metoder som används för att bearbeta problemet och hitta lösningar är evidensbaserade och väl förankrade i forskningen.

Varje moment i behandlingen på The Drawing Room leds av utbildade specialister inom sitt område. Dagarna ägnas åt föreläsningar, ett enskilt behandlingsprogram som du har ett nära stöd i samt hälsorelaterade aktiviteter som mediyoga och pass med en personlig tränare. Allt vi gör bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa. Allt för att du ska kunna återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.

 

Efterbehandling

Under vistelsens slutfas lägger vi tillsammans en plan för hur förändringen på bästa sätt ska fortsätta.  Den vidare kontakten efter vistelsen hos oss skräddarsyr vi genom en kombination av en digital lösning samt en personlig kontakt. Vanligtvis är den individuella behandlingsprocessen över 1 år från att man anländer The Drawing Room.  Vi följer dina behov mer än att du ska behöva anpassa dig till ett fast upplägg av oss.

 

Hur kommer jag till er?

Kontakta oss för att boka en utredning och bedömning som görs på The Drawing eller någon av våra enheter runtom i Sverige. Bedömningen är baserad på etablerade självskattningar kombinerat med en intervju. Underlaget används sedan för att kunna sätta en strukturerad och behovsanpassad behandlingsplan. Via bedömningsunderlaget kan vi tillsammans reda ut problemnivån kring beroendet samt eventuell psykisk ohälsa i form av till exempel ångest och depression.

Efter en bedömning och överenskommelse bokas en dag in där behandlingspersonal samt läkare tar emot dig för att säkerställa den bästa starten på din behandling.

 

TILLBAKA TILL

 

ÖVRIGA LÄNKAR

  • Pågår i 28 dagar
  • Max 8 klienter per grupp
  • Behovsanpassad behandling
  • Digital efterbehandling
  • PT & mediyoga
  • Bryta destruktiva mönster och skapa nya rutiner

FRI RÅDGIVNING, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING, RING 011-540 70