BEHANDLING SPELBEROENDE

 

Behandlingen av spelberoende på The Drawing Room är upplagd så att vi fokuserar på drivkrafterna och tankefällorna förknippade med spelmissbruk. Vi har även ett fördjupat anhörigperspektiv eftersom vi vet att anhöriga spelar en stor roll i återhämtningsprocessen från spelberoende.

HUR SER BEHANDLINGEN UT?

Behandlingen för spelberoende är delvis integrerad i behandlingen för alkohol- och drogberoende. Den stora skillnaden är att det individuella upplägget är fokuserat på spel, konsekvenser och lösningar.

Varje moment i behandlingen på The Drawing Room leds av utbildade specialister inom sitt område. Alla metoder som används för att bearbeta problemet och hitta lösningar är evidensbaserade och väl förankrade i den senaste forskningen.

Dagarna ägnas åt föreläsningar, ett enskilt behandlingsprogram med ett nära stöd, samt hälsorelaterade aktiviteter som mediyoga och pass med en personlig tränare. Behandlingen bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa. Allt för att du ska kunna återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.

 

EFTERBEHANDLING

Under vistelsens slutfas lägger vi tillsammans en plan för hur förändringen på bästa sätt ska kunna fortsätta. Den vidare kontakten efter vistelsen hos oss skräddarsyr vi genom en kombination av en digital lösning samt en personlig kontakt. Vi följer dina behov mer än att du ska behöva anpassa dig till ett fast upplägg av oss. Vanligtvis är den individuella behandlingsprocessen över 1 år från att du anländer till The Drawing Room.

HUR KOMMER JAG TILL ER?

Kontakta oss för att boka en utredning och bedömning som görs på The Drawing Room eller någon av våra enheter runtom i Sverige. Bedömningen är baserad på etablerade självskattningar kombinerat med en intervju. Underlaget används sedan för att kunna sätta en strukturerad och behovsanpassad behandlingsplan.

Via bedömningsunderlaget kan vi tillsammans reda ut problemnivån kring spelberoendet samt eventuell psykisk ohälsa i form av till exempel ångest och depression. Efter en bedömning och överenskommelse bokas en dag in där behandlingspersonal samt läkare tar emot dig för att säkerställa den bästa starten på din behandling.

 

TILLBAKA TILL

 

ÖVRIGA LÄNKAR

  • Pågår i 28 dagar
  • Max 9 klienter per grupp
  • Behovsanpassad behandling
  • Digital efterbehandling
  • PT & mediyoga
  • Bryta destruktiva mönster och skapa nya rutiner

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70

FRI RÅDGIVNING KRING VÅRA TJÄNSTER, RING 011-540 70